Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 9de eeuw
Alle persoonsgegevens
(update 12.04.2011)
Overzicht van
beeldmateriaal
 


Parenteel van Gerrit Borger

(1e generatie)

De officiële stamboom van deze familie Borger begint bij de "stamvader" Gerrit Borger. Bewezen en geverifieerd zijn alle nazaten die in deze stamboom voorkomen. Officieel is onbekend wie deze Gerrit eigenlijk is en waar hij vandaan komt. Wel (officieel) bekend is zijn trouwdatum van zijn tweede huwelijk met Aaltje Lamberts, de "stammoeder" uit deze stamboom en dat hij dus vanaf 1762 in Dalfsen te vinden is Ook bekend zijn de kinderen uit dit huwelijk en de begravenisdatum van onze Gerrit.

De mogelijke voorouders van Gerrit

De begravenisdatum van Gerrit geeft mogelijk een connectie naar zijn vader, grootvader en overgrootvader. Er is een Gerrit Jans Borger gevonden met dezelfde datum (vermeldt als overlijdensdatum, maar dit is een verwisseling die wel vaker gemaakt wordt). Het is heel opvallend dat in Dalfsen op dezelfde dag dus 2 personen met de naam Gerrit Borger zouden zijn begraven, danwel overleden.
Maar bewijzen voor de overlijdensdatum van Gerrit Jans Borger zijn niet gevonden en kan dus niet geverifieerd worden. Hierdoor is het niet met zekerheid te melden dat het hier om dezelfde persoon gaat.

Dat bij deze Gerrit Jans Borger een andere echtgenoot wordt vermeld is niet vreemd, omdat bekend is dat onze Gerrit een eerder huwelijk heeft gehad.

Evert Borger de mogelijk overgrootvader van Gerrit

Voor de volledigheid is de parenteel vanaf Evert Borger (geb. ca 1715) opgenomen in een aparte pagina, met dus de nazaten van deze mogelijke "stamvader" Evert.
Bij het volgen van Gerrit Jans Borger kom je automatisch weer hier terug...

Naar de mogelijke voorouders van Gerrit Borger >

Nummering

Vanaf de kinderen van Gerrit Borger worden de nazaten aangeduid met een drie-cijferig getal, bijvoorbeeld: 2.1.3. Lambert Borger.
Hier maak ik gebruik van een eigen nummering die afwijst van de gangbare nummering.
De nummering heeft de volgende samenstelling. Het eerste getal is de nummering van de generatie. Lambert is de tweede generatie.
Het tweede getal is het persoonlijke nummer van de vader (die tevens aangeeft hoeveelste kind de vader was). De vader van Lambert is het eerste kind (voor zover bekend). Het derde getal is het persoonlijke nummer van Lambert en verwijst naar het hoeveelste kind hij was. Lambert is het derde kind.
Hermannes een zoon van Lambert heeft als nummering 3.3.3. Hij is van de derde generatie (3), zijn vader was het derde kind (3) en Hermannus is ook het derde kind (3)

Aangetrouwde familie
Aangetrouwde familie (door huwelijk met een dochter) woorden hooguit tot één generatie verder gevolgd en de voorgeneratie van de aangetrouwde familie wordt alleen maar aangeduid met de vader en moeder van de echtgenoot. Het is mogelijk dat in de "namenbank" wel meer voorouders, nazaten en aanverwanten te vinden zijn.


Links met de vermeld [bron] laat de officiële akte zien

Gerrit Borger (Burger) X Aaltje Lamberts

1. Gerrit Borger (Burger)
Ook Gerrit Burger / Gerrijd(T) / Garrit
Geboren
(mogelijk geboren rond 1710 - 1715)
Overleden in juni 1779 in Dalfsen
Begraven op dinsdag 29 juni 1779 in Dalfsen [bron]

 

Burger of Borger

In de tijd van Gerrit wordt de naam Burger en Borger door elkaar gebruikt. Het lijkt er sterk op dat de zoon Lambert de naam Borger definitief is gaan gebruiken. Zijn nazaten gebruiken allemaal consequent de familienaam Borger.
Bij de oudste zoon Hendrik lijkt de naam Burger met één uitzonder consequent gebruikt te worden. Hij gebruikt alleen Borger bij zijn tweede huwelijk (1808), maar bij zijn derde huwelijk (1820) en vierde huwelijk (1823) wordt de familienaam Burger gebruikt. Over de nazaten van Hendrik is nagenoeg niets bekend.
Opvallen is dat in de huwelijksakte (1823) van zoon Hendrik staat vermeld: "Hendrik Burger [...] zoon van Gerrit Borger (of Burger)..."
Van de jongste zoon Dirk weten we nagenoeg helemaal niets.

Er kunnen twee verklaringen zijn voor het gebruik van deze twee familienamen.
De eerste verklaring is erg speculatief. Er zou een Duitse oorsprong kunnen zijn en dat de naam aanvankelijk Börger is geweest (met O umlaut). Wat je uitspreekt als Burger. In deze tijd is er veel verkeer van mensen tussen Salland, Twente en Nordhorn (Duitsland). De naam Börger wordt in de grensstreek veel teruggevonden.
Een minder speculatieve verklaren heeft alles te maken met de naam schrijven op het gehoor. In het dialect dat in en rond Dalfsen werd gesproken spreek je Borger als Burger uit.

Het is natuurlijk de pen (of veer) van de dominee of ambtenaar van de burgelijke stand die de naam neerschrijft op gehoor. Interessant hierbij is dat op de tweede huwelijksakte van zoon Hendrik (1820) waar Lambert als getuigen wordt opgevoerd, vermeld staat dat beiden niet kunnen schrijven. Dus er is geen bewijs van hoe ze hun eigen naam gebruikten.
Wel is een origineel schrift gevonden van de zoon van Lambert (en kleinzoon van Gerrit), Hermannes die met de pen in zijn eigen hand met Borger ondertekend.

Terzijde:
Bij Hermannes speelt een zelfde onduidelijkheid over de spelling van zijn voornaam. Op veel documenten wordt Hermannus of Hermanus vermeld. Hierbij is de meest opmerkelijkste zijn eigen huwelijksakte (1826) waarop de ambtenaar van de burgelijke stand schrijft Hermannus en hijzelf ondertekent met Hermannes.

Trouwt op zondag 14 maart 1762 in Dalfsen met
Kerkelijk huwelijk
Ondertrouw op vrijdag 19 februari 1762 in Dalfsen
[bron]

Aaltje Lamberts
Geboren in het buurtschap Ramele onder Raalte
Overleden september 1781 in Dalfsen
Begraven op dinsdag 25 september 1781 in Dalfsen [bron]

Aantekening:
Hoewel Aaltje geboren is in het buurtschap Ramele bij Raalte, is ze via Diepenveen in Dalfsen terechtgekomen.
Dit is bekend door een zogenaamde attestatie (een kerkelijk getuigschrift)
Op 26 juni 1762 wordt een attestatie (kerkelijk getuigschrift) overhandigd aan predikant Johannes Wilhelmus Lunnenschlos. De attestatie is afkomstig van Diepenveen en is gedateerd 10 maart 1762 (vier dagen voor het huwelijk met Gerrit).
Diepenveen is een dorp ten noorden van Deventer.
[bron]

 

Herkomst Aaltje

Vermoedelijk is Lamberts een patroniem waaruit opgemaakt kan worden dat éne Lambert de vader is van Aaltje. Dit is ook terug te vinden in de naamgeving van het tweede kind, die gebruikelijk naar de vader van de vrouw werd vernoemd, Lambert. Met deze zelfde redenering is het te veronderstellen dat Hendrik de naam is van de vader van Gerrit, aangezien de eerste zoon Hendrik heet. Vernoemd naar de vader van de man.
Volgens de theoretische voorouders van Gerrit klopt dit echter niet. De naam van zijn vader was Jan. Maar de naam Hendrik komt wel weer terug bij de theoretische moeder van Gerrit, Jannegien Hendriks (dochter van Hendrik).

In de volkstelling Raalte 1748 staat één Lambert vermeld uit Ramele. Deze heet voluit Lambert Coman. Heeft een kind van boven de tien jaar. Om precies te zijn de volgende indeling: man/vrouw/oude luiden 2 / kinderen boven de 10 jaren 1 / Dienstbode 1.
In andere buurtschappen wordt de naam Lambert ook gevonden: Lambert Dudden in buurtschap Pleegst, geen kinderen, Lambert op 't Sand in Buurtschap Linderte, met twee kinderen boven de 10 jaren, Lambert Nijland in Heeten met drie kinderen onder de tien jaren, Lambert in de Poorte zonder kinderen, Lambert op de Kappe met een kind onder de 10 jaren.
(Bron: Historisch Centrum Overijssel (pdf bestand volkstelling Raalte 1748 uitgetypt) en Van Papier naar Digitaal (pdf bestand volkstelling Raalte 1748, origineel gescand).

De moeders van elders

Met uitzondering van mijn eigen vader, geboren in Arnhem en trouwde met een Arnhemse, traden alle voorvaders Borger met een vrouw uit een andere plaats.
Gerrit uit Dalfsen met Aaltje uit Raalte (Ramele), zijn zoon Lambert uit Dalfsen met Maria uit Wijhe (Tongeren), Hermannes uit Dalfsen met Jennigje uit Den Ham (Magele), Lambertus uit Den Ham (Magele) met Johanna uit Velp, Hermanus uit Arnhem met Cornelia uit Driel, Cornelis uit Oosterbeek met Cornelia uit Hooge en Lage Zwaluwe. Alleen mijn eigen vader Huib uit Arnhem trouwt met Martha uit Arnhem.

KINDEREN van Gerrit Borger en Aaltje Lamberts

2.1.1. Hendrik Borger (Burger) >
Geboren in december 1762/ januari 1763 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op zondag 2 januari 1763 in Dalfsen
Overleden op zondag 29 december 1839 (20.00 uur) in Dalfsen (76 jaar)

Hendrik Borger - 1763

Doop Hendrik Borger
Uit het doopboek Dalfsen: 2 januari 1763

2.1.2. Lambert (I) Borger
Geboren
in maart 1764 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op woensdag 14 maart 1764 in Dalfsen
Overleden voor 1767, niet ouder dan 3 jaar geworden

Lambert Borger - 1764

Doop Lambert (I) Borger
Uit het doopboek Dalfsen: 14 maart 1764

2.1.3. Lambert (II) Borger >
Geboren
in maart 1767 in Dalfsen
Gedoopt
Nederduits Gereformeerd op woensdag 18 maart 1767 in Dalfsen
Overleden
op woensdag 18 november 1840 (17.00 uur) in Dalfsen (73 jaar)

Lambert Borger - 1767

Uit het doopboek Dalfsen: 2 januari 1763

2.1.4. Dirk Borger
Geboren
in juni 1770 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op zondag 17 juni 1770 in Dalfsen

Over Dirk is verder niets bekend.
Op jonge leeftijd werd hij wees en aangenomen kan worden dat hij toen nog leefde.
Uit onderzoek is komen vast te staan dat hij niet voorkomt in het begrafenisboek of overlijdensregister van Dalfsen tussen 1770 - 1810.

Dirk Borger - 1770

Doop Dirk Borger
Uit het doopboek Dalfsen: 17 juni 1770


 

De wezen Borger
Gerrit (begraven 29 juni 1779) en Aaltje (begraven 25 september 1781) overlijden als hun kinderen nog jong zijn.
Hendrik is ca. 16 jr. en 18 jr.
Lambert (II) is 12 jr. en 14 jr.
Dirk is 9 jr. en 11 jr.

Wat er met de kinderen is gebeurd, wie ze heeft opgevangen en opgevoed is onbekend.
Van de jongste zoon Dirk is na zijn doop niets meer gevonden. Onderzoek heeft wel duidelijk gemaakt dat hij nog in leven is nadat zijn ouders zijn overleden. Hendrik verdwijnt ook een tijd uit het oog. In Dalfsen komt hij weer voor in 1808 voor zijn tweede huwelijk.


© Harold Borger punt NL 2012